477

Piia Elo

Hyvinvoiva Turku tarvitsee Eloa - ehdolla vaaleissa

Hyvinvointi

Hyvinvointi syntyy arjen teoista ja toimivista palveluista. Palveluketjujen sujuvuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Palvelut tulee rakentaa ihmisen, ei järjestelmän näkökulmasta. Apua tulee saada silloinkin kun sitä ei itse jaksa hakea ja silloin kun huoli on suuri. Hyvinvointi syntyy toimivista peruspalveluista, hyvistä vapaa-ajan palveluista, toimivasta joukkoliikenteestä sekä puhtaasta ympäristöstä.

Koulutus

Koulutuksella taataan eväät elämälle ja elinvoimaa kaupungille. Turku on koulu- ja sivistyskaupunki, jossa koulunkäynti tulee olla laadukasta ja turvallista. Kasvatukselle ja opetukselle tulee taata riittävät resurssit aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluihin. Monipuolinen osaaminen on Turun valtti, tarvitsemme akateemisia osaajia, mutta myös eri kädentaitojen osaajia.

Tulevaisuus

Tulevaisuus vaatii kestäviä päätöksiä ja halua tehdä paremmin. Meidän täytyy varmistaa, että myös tulevilla sukupolvilla on Turussa ja maailmassa hyvä olla. Tämä edellyttää panostuksia ennaltaehkäiseviin toimiin ja kestäviin kaupunkirakenteen ratkaisuihin. Meidän tulee huolehtia jokaisesta asuinalueesta ja korjata jo syntyneet eriytymiset. Lapset ja nuoret ovat tulevaisuutemme, heidän koulutukseen ja vapaa-aikaan meidän tulee panostaa.

Piia Elo

Turkulainen valtuutettu, kokenut yhteisten asioiden hoitaja.

Lue lisää...