Kirjoituksia & kannanottoja

Ryhmäpuheenvuoroni hyvinvointialueen strategiasta

Arvoisa puheenjohtaja, Olemme tänään määrittämässä suuntaa hyvinvointialueellemme, niille yhteisille palveluille, jotka ratkaisevat niin terveytemme kuin yleisen hyvinvointimme. Palveluille, jotka yhdessä kuntien peruspalvelujen kuten koulujen, liikuntapaikkojen ja liikennesuunnittelun kanssa ratkaisevat sen, millaisen näemme huomisen päivän. Strategia ei toki itsessään ratkaise kaikkea,…

Lasten ja nuorten hyvinvointi ei voi odottaa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä ja palvelusta. Se on merkittävältä osalta turvallista varhaiskasvatusta, hyvää koulutusta ja innostavia nuoriso- ja vapaa-ajanpalveluita. Mutta se on myös toimivaa opiskeluhuoltoa, ajantasaista neuvolapalvelua, ennaltaehkäisevää perhetyötä ja tehokasta lastensuojelua sekä sujuvaa terveydenhuoltoa…

Piia Elo nousemassa apulaispormestariksi

Turun SDP esittää Piia Eloa apulaispormestariksi. Samalla Elo tulee toimimaan kaupunginhallituksen ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajana. SDP päätti asiasta tiistaina edustajiston kokouksessa, varsinaisen valinnan tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan 23.8.2021. Elo on toiminut Turun kaupunginvaltuutettuna vuodesta 2008, juuri päättyneellä kaudella…

P-sairaalan kaava etenee vihdoin!

Uusi psykiatrinen sairaala, niin sanottu P-sairaala etenee vihdoin kaavoitukseen, kun kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaisessa kokouksessaan asemakaavan periaatteet. Sairaalaa on suunniteltu jo vuosia ja nykyaikaisten tilojen tarve on akuutti. Psykiatrinen hoito on muuttunut radikaalisti vuosikymmenten aikana, mutta maakunnan uusin psykiatrinen sairaala on rakennettu…

Taito-kampus on kaupungin lähivuosien keskeisimpiä hankkeita, investoinnissa ei ole varaa viivästyksiin

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo ovat huolissaan näkemyksistä, joiden mukaan ammatillisen koulutuksen Taito-kampusta oltaisiin siirtämässä sekä sijainniltaan että aikataulultaan merkittävästi. – Ammatillinen koulutus tarvitsee mahdollisimman nopealla aikataululla uudet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset tilat ja…

Filharmoniselle orkesterille etsittävä nopeasti väistötilat ja uuden musiikkitalon hankesuunnittelu aloitettava alusta

Sdp:n valtuustoryhmä on tyytyväinen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen palauttaa uuden konserttitalon kaavaesitys uudelleen valmisteltavaksi. Sdp:n valtuustoryhmä on alusta asti pitänyt Itsenäisyydenaukion säilyttämistä puistona kaupunkikuvallisesti tärkeänä ja paikkaa liian ahtaana uudelle konserttitalolle. Sdp:n valtuustoryhmä on kuitenkin erittäin huolissaan nykyisen konserttitalon kunnosta ja siellä…

SDP ajaa rakenteellisia uudistuksia ennen tuloveronkorotuksia

Turun SDP:n valtuustoryhmä haluaa turvata palvelut nykytasoisena ja kaupunginjohtajan esitys näyttää ne kohtuullisen hyvin turvaavan ilman tuloveron korotusta. Pitkällä juoksulla alijäämäisiin talousarvioihin täytyy löytyä ratkaisu rakenteellisista uudistuksista ja niiden tilanteesta ja tehoamisesta SDP on vaatinut Selkeää ja seikkaperäistä selvitystä kaupungin…

Turun neuvolapalvelut saatava kuntoon heti

Turun sdp:n valtuustoryhmä on huolissaan Turun neuvolapalveluiden alasajosta kevään koronakriisissä ja hitaasta palautumisesta normaalitilaan.  Lasten neuvolatarkastukset peruttiin keväällä ensin kaikilta yli puolivuotiailta lapsilta ja kesälläkin vielä yli 1,5 -vuotiailta. Syksystä alkaen ruuhkaa on purettu, mutta esimerkiksi 2-vuotiaiden kohdalla etäryhmäneuvola korvaa perinteisen neuvolatapaamisen ja 5-vuotiaiden…

Piia Elo luopuu sairaanhoitopiirin puheenjohtajuudesta

Turkulainen Piia Elo luopuu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajuudesta. Hän on toiminut tehtävässä vuodesta 2013 lähtien, mutta nyt ajankäytön haasteet vaativat häntä luopumaan tehtävästä. – Sairaanhoitopiirin puheenjohtajuus on ollut näköalapaikka julkiseen terveydenhuoltoon, sote-uudistukseen ja maakunnalliseen yhteistoimintaan. Olen kiitollinen siitä, että olen…

Elo ja Koivusalo: Skanssin monitoimitalon ja Lausteen kouluhankkeen valmistelu epäonnistunut

SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Piia Elo ja kasvatus- ja opetuslautakunnan varapuheenjohtaja Mari-Elina Koivusalo hämmästelevät virkamiesten tekemää esitystä Lausteen koulun lakkauttamisesta ja kaikkien alueen palvelujen keskittämisestä Skanssin monitoimitaloon. Viime marraskuussa lausuntokierroksella ollut esitys palautettiin uudelleen valmisteluun sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa että kaupunkiympäristölautakunnassa ja…