Lasten ja nuorten hyvinvointi ei voi odottaa

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä ja palvelusta. Se on merkittävältä osalta turvallista varhaiskasvatusta, hyvää koulutusta ja innostavia nuoriso- ja vapaa-ajanpalveluita. Mutta se on myös toimivaa opiskeluhuoltoa, ajantasaista neuvolapalvelua, ennaltaehkäisevää perhetyötä ja tehokasta lastensuojelua sekä sujuvaa terveydenhuoltoa ja saavutettavia mielenterveyspalveluja.

Nyt kun hyvinvointialueita rakennetaan, niin päätetään myös siitä, että miten nämä palvelut toimivat yhteen. Miten kouluissa pystytään tukemaan jokaista oppijaa parhaalla mahdollisella tavalla riittävän ajoissa, miten perheitä tuetaan kun lapsi oireilee neuropsykiatrisesti tai mieleltään, miten päiväkodista viesti kulkee neuvolaan ja lastensuojeluun tilanteissa, kun huoli lapsen kehityksestä tai turvallisuudesta herää.

Toivon, että lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtiminen, niiden palvelujen turvaaminen ja tehostaminen ovat jokaisen hyvinvointialueen päättäjän mielessä. Meillä on valtava hyvinvointivelka lapsillemme, tämä on velkaa, jonka korko on liian suuri tulevaisuudessa maksettavaksi. Panostetaan nyt lapsiin ja nuoriin, hoidetaan palveluketjut kuntoon, kynnykset matalaksi ja polut lyhyiksi, se panostus kannattaa, se panostus pitää tehdä nyt. Lasten ja nuorten hyvinvointi ei voi odottaa.

Itse olen ehdolla hyvinvointivaaleissa, koska haluan huolehtia ennen kaikkea juuri lasten ja nuorten sekä perheiden palveluiden kokonaisuudesta. Siitä, että lapset ja nuoret sekä heidän kanssaan työskentelevät tulevat kuulluksi ja huomioiduksi ja että tuki ja hoito ovat oikea-aikaista ja saavutettavaa. Kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarille tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä ja entisenä sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana alueellisen palveluverkon rakentaminen on minulle tuttua.

Kommentit

Jätä kommentti