Millaista Eloa puoluevaltuustoon tarvitaan?

Puoluevaltuusto on upean kansanliikkeemme ydin, sen sykkivä sydän, jonka tehtävänä on tuoda arjen ääni puoluejohdon kuuluviin. Jäsenistön moniäänisyys on rikkaus; se on arjen osaamista, tietoa ja taitoa päätösten saattamisesta käytännön teoiksi. Puoluevaltuusto on piirien ja tavallisten arjen sosialidemokraattien ääni puolueessa.

Siksi haluaisin nähdä, että puoluevaltuustossa käytäisiin avointa vuoropuhelua jäsenistön ja puoluejohdon välillä siitä, miten sosialidemokratia näyttäytyy suomalaisille kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla. Puoluevaltuutetuilla tulee olla mahdollisuus paitsi kuulla tehtävistä päätöksistä myös tulla kuulluksi päätösten vaikutuksista. Puoluevaltuustossa jokaisen mielipide on arvokas ja ilmapiirin oltava keskusteleva ja avoin. Myös vaikeista asioista on voitava keskustella. Parhaimmillaan puoluevaltuusto voi sparrata puoluejohtoa entistäkin parempaan politiikan tekemiseen.

Kulunut hallitusvastuukausi on ymmärrettävästi haastanut mahdollisuudet panostaa arjen kuulemiseen, mutta nyt on sen aika. Puoluevaltuusto on puoluekokousten välillä puolueen korkein päättävä elin ja sen tehtävänä on oltava muutakin, kuin hyväksyä sääntömääräiset asiat.

Puoluevaltuutettuja – niin entisiä kuin tuleviakin – on myös osallistettava puoluevaltuuston työn kehittämiseen entistä paremmin. Millaista muutosta halutaan? Mikä on toiminut hyvin, mikä huonosti?  Puoluevaltuuston jäsenten osaaminen tulee myös valjastaa entistä paremmin käyttöön etätyöskentelyllä ja kokousten yhteydessä tai niiden välillä esimerkiksi seminaarityöskentelyllä. Temaattiset keskustelut tietyn aihepiirin ympärillä mahdollistaisivat yleispoliittisen keskustelun lisäksi eri näkökulmien esiintuomisen ja päätösten vaikutusten arvioinnin.

Puoluevaltuusto on korvat, silmät ja sosialidemokraattisesti sykkivät sydämet ympäri Suomea. Puoluevaltuutetut ovat suora linkki kentältä puolueen johtoon, kunhan sitä hyödynnetään.  Pelkät sääntömääräiset asiat ja poliittisen tilannekatsauksen kuuleminen eivät kuvasta sitä arvovaltaa, joka puoluevaltuustossa tulisi olla. Sosialidemokraattinen puolue ansaitsee osallistuvan ja osallistavan valtuuston, jonka ääni kuuluu.

Sellaista Eloa minä haluan tuoda puoluevaltuustoon.

Kommentit

Jätä kommentti