SDP ajaa rakenteellisia uudistuksia ennen tuloveronkorotuksia

Turun SDP:n valtuustoryhmä haluaa turvata palvelut nykytasoisena ja kaupunginjohtajan esitys näyttää ne kohtuullisen hyvin turvaavan ilman tuloveron korotusta. Pitkällä juoksulla alijäämäisiin talousarvioihin täytyy löytyä ratkaisu rakenteellisista uudistuksista ja niiden tilanteesta ja tehoamisesta SDP on vaatinut Selkeää ja seikkaperäistä selvitystä kaupungin johdolta. 

Ennen kuin rakenteellisten uudistusten teho on tiedossa, SDP ei pidä tuloveron korotusta järkevänä, etenkään kun mitään toimintoa ei tällä talousarvioesityksessä olla lakkauttamassa tai henkilökuntaa irtisanomassa. Kiinnostus rakenteellisten uudistusten tekemiseen monesti kärsii, jos rahaa tulee muuta kautta.

Koronakriisin kurimuksessa kaikki toimet, mitkä heikentävät tavallisten turkulaisten ostovoimaa, heikentävät ihmisten henkilökohtaisen talouden ohella myös yleistä taloustilannetta.

Kommentit

Jätä kommentti