Välimuotoiselle asumiselle on paitsi tarve niin myös tahto

Välimuotoisen asumisen edistäminen on ollut tavoitteena jo pitkään ja vihdoin pystymme Turussa suurella kaava-alueella edistämään sitä, kun Mooriankunnas eli Kupittaan hypermarketin ja Kurjenmäen aluetta ollaan uudelleen kaavoittamassa. Meillä on mahdollisuus nostaa se kansalliseksi esimerkiksi monisukupolvisesta rakentamisesta, joka edesauttaa yhteisöllisyyden syntyä ja hyvää elämää sukupolvesta toiseen.

Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan ratkaisuja, joissa kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään, asukkailla on mahdollisuus yhteiseen toimintaan sekä esteettömyyteen ja ikäystävällisyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ikääntyvät pitäisi erottaa omiin kortteleihinsa vaan olla osana ylisukupolvista elämää.

Maailmalta ja Suomestakin on paljon hyviä esimerkkejä, joissa eri sukupolvien yhteen tuominen on lisännyt kaikkien hyvinvointia. Tässä kaavassa ja erityisesti tontinluovutusvaiheessa tulee mahdollistaa juuri monisukupolvisuus. Tavoitteena tuleekin olla, että samassa korttelissa on niin välimuotoista asumista kuin vaikka varhaiskasvatusta ja perheasumistakin, jolloin eri sukupolvet aidosti kohtaavat arjessa.

Mooriaankunnaan kaava lähtee nyt valmisteluun ja nyt on varmistettava, että se valmistuttuaan mahdollistaa monimuotoisen ja yhteisöllisen asumisen lähellä Kupittaan siirtolapuutarhan ja puiston viheralueita, aivan palveluiden vieressä.

Piia Elo

Apulaispormestari

Kristiina Hellsten

Kaupunkiympäristölautakunnan vpj

Kommentit

Jätä kommentti