Vaaliteemani

Sukupolvilupaus

Saanhan vanhanakin olla oma itseni? Saanhan päättää omasta elämästäni?

Arvokas ikääntyminen on sitä, että saa olla oma itsensä ja päättää omista asioistaan. Saa valita asuinpaikkansa ja saa riittäviä palveluita turvaamaan hyvää elämää. Ja apua on saatavana kun sitä tarvitsee. Ja omaistaan auttavan läheisen tuesta on myös huolehdittava.

Olen sitoutunut sukupolvilupaukseen, jossa paitsi huolehdimme tulevaisuudesta niin arvostamme myös vanhenemista.

Vähennetään eriarvoisuutta

Yhteiskunnan kahtiajako on estettävä ja eriarvoisuutta vähennettävä, jotta jokainen saa hyvät lähtökohdat rakentaa elämäänsä. Minä haluan olla rakentamassa oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja hyvinvoivaa Suomea, jossa tuetaan niitä, jotka tukea tarvitsevat ja kannustetaan niitä, jotka jo pärjäävät.

Siksi on huolehdittava, että:
Laadukas varhaiskasvatus ja jokaisen kohtaava perusopetus turvaavat hyvät lähtökohdat elämään.
Saavutettavat sosiaali-ja terveyspalvelut tasoittavat elämän lähtökohtien eroja.
Panostukset korkeakoulutukseen turvaavat Suomen menestyksen myös tulevaisuudessa.

Nuoret ovat tulevaisuutemme

Miksi kukaan ei huomannut minua? Miksi minun käskettiin ottaa itseäni niskasta kiinni vaikka olisin kaivannut sitä, että joku olisi ottanut hellästi kädestä?

Työssäni kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina olen nähnyt lasten ja nuorten syrjäytyneisyyttä, yksinäisyyttä ja näköalattomuutta, mutta myös iloa, toivoa ja tulevaisuudenuskoa. Lapset ja nuoret tulee nähdä, heitä pitää kuulla ja heille pitää tarjota mahdollisuuksia harrastaa, tavata toisiaan ja saada tarpeidensa mukaista tukea oppiakseen unelmiensa ammattiin. Tulevaisuuteen pitää panostaa, lapset ja nuoret ovat meidän tulevaisuutemme. Nähdään heidät.

Pelastetaan Saaristomeri

Miksi emme pelastaneet Saaristomerta?

Tähän kysymykseen en halua joutua vastaamaan lapsille tulevaisuudessa. Haluan, että me pelastamme Saaristomeren. Me olemme vastuussa siitä, että Saaristomeressä on hätätila. Nyt on aika toimia.

Me tiedämme, miten Saaristomeren kuormitus saadaan kuriin ja miten mereen joutuneet ravinteet saadaan sieltä pois.

Nyt on viimeinen hetki ryhtyä kaikkiin toimiin jotta meidän lapsillamme ja heidän lapsillaan on puhdas Saaristomeri.