Vaaliteemat

Eurooppa, joka turvaa rauhaa ja hyvinvointia

Hyvinvoivat ihmiset, jotka tunnistavat demokratian arvon, pystyvät vastustamaan ääriliikkeiden syntyä ja puolustamaan rauhaa ja ihmisoikeuksia. Siksi Euroopan on huolehdittava jokaisen ihmisen perustoimeentulosta, mahdollisuudesta koulutukseen, terveyspalveluihin ja työhön. Vain turvaamalla nämä arjen peruspilarit, voi Eurooppa turvata rauhaa ja taistella turvallisuusuhkia vastaan.

Eurooppa, joka huolehtii nuorista, osaamisesta ja työvoiman riittävyydestä

Nuoret ovat tulevaisuus, nuorten hyvinvointi turvaa kaikkien hyvinvoinnin, nuorten tulevaisuususko turvaa meidän kaikkien tulevaisuuden.

Euroopan Unionin tulee uudistaa nuorisotakuunsa ja turvata jokaiselle nuorelle opiskelu-, harjoittelu- tai työpaikka. Euroopan osaamiseen ja tutkimukseen on panostettava, jotta uusilla investoinnilla saadaan luotua kestävää kasvua, jotta osaavaa työvoimaa on riittävästi ja jotta voidaan turvata jokaiselle nuorelle mahdollisuus kasvaa hyvinvoivaksi eurooppalaiseksi.

Lisätään nuorten liikkuvuutta, harjoittelu- ja vaihto-opiskelumahdollisuuksia, tiivistetään eurooppalaisten yliopistojen yhteistyötä ja parannetaan koulutusten vastaavuuksien tunnistamista ja tunnustamista.

Eurooppa, joka tekee kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ja huolehtii tulevaisuudesta.

Euroopan unionin on huolehdittava riittävistä investoinneista ja kannustimista, jotta hiilineutraaliustavoite saavutetaan viimeistään vuonna 2045. Toimet vihreän siirtymän edistämiseksi on oltava tehokkaita ja yllettävä kaikille yhteiskunnan tasoille, niiden on edistettävä teollisuuden uudistumista voimakkaasti ja vahvistettava työllisyyttä.

EU:n on toimittava aktiivisesti myös ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, jotta ilmastonmuutos saadaan hidastettua. Ilmastopolitiikka on paitsi ympäristöpolitiikkaa niin myös turvallisuuspolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä. Ilman kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa ei ole mahdollista luoda ja ylläpitää hyvinvointia.

Eurooppa, joka tunnistaa Varsinais-Suomen porttina länteen

Saaristomeri on yksi Euroopan saastuneimmista sisävesistä. Saaristomeren tilan parantaminen on koko Euroopan asia, se on mahdollisuus tehdä parempaa maatalouspolitiikkaa, kehittää järviruo’on keräämistä ja uusia innovaatioita vesiolosuhteiden parantamiseksi.

Varsinais-Suomi on Suomen portti länteen. Saavutettavuus ja yhteydet Turun satamaan ja Turun talousalueelle ovat paitsi taloudellinen kysymys niin ne ovat myös keskeinen asia suomalaiselle huoltovarmuudelle. EU-rahoitus näihin hankkeisiin on varmistettava.

Varsinais-Suomi on paitsi Suomen vilja-aitta niin myös telakka- ja lääketeollisuuden keskus, se on kahden monialaisen yliopiston koti, jossa sykkii sivistys ja innovaatiot. Tämän arvon tunnistaminen on EU:n asia.